zdjęcie

Z przyjemnością zapraszam na moją nową stronę gabinetową:
www.jaluna-psychoterapia.pl

Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia jest zbiorem technik leczących lub pomagających leczyć rozmaite schorzenia i problemy natury psychologicznej. Podstawą skutecznej psychoterapii jest zdrowy empatyczny kontakt terapeuty z pacjentem, w odróżnieniu od leczenia czysto medycznego.

Czym zajmuje się psychiatra, psycholog, psychoterapeuta?

Psychiatra jest lekarzem zajmującym się chorobami psychicznymi. Stosuje leczenie farmakologiczne, które w pewnych rodzajach zaburzeń takich jak: schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, demencja starcza jest podstawowa formą pomocy. Psychoterapia jest wówczas traktowana jako leczenie wspomagające. W innych zaburzeniach (np. nerwica, depresja, choroby psychosomatyczne) psychoterapia powinna być wiodącą formą leczenia, wspomaganą, w razie potrzeby, przez farmakoterapię.

Psycholog – to osoba, która ukończyła studia magisterskie z psychologii i zdobyła wiedzę ogólną z różnych jej dziedzin. Osoba posiadająca właściwe kwalifikacje do udzielania świadczeń psychologicznych: diagnozy psychologicznej, opiniowania, doradztwa psychologicznego. Studia psychologiczne nie przygotowują do prowadzenia psychoterapii.

Psychoterapeuta jest osobą z wyższym wykształceniem, która ukończyła (lub jest w trakcie szkolenia) szkołę psychoterapii w jednym z wybranych podejść: gestalt, psychoanalitycznym, systemowym, poznawczym, behawioralnym. Psychoterapeuta prowadzi terapię indywidualną, grupową i terapię par. Pomaga osobom doznającym cierpienia psychicznego (lęku, niemocy, pustki, nerwicy, depresji, uzależnień). Często problemy natury psychicznej wyrażaja się poprzez ból i różnego rodzaju dolegliwości w ciele pacjenta (dolegliwości psychosomatyczne). Psychoterapia jest wówczas skuteczną formą leczenia. Psychoterapeuta towarzyszy osobom, które chcą lepiej poznać siebie samego, zrozumieć mechanizmy własnych zachowań, poznać wewnętrzne potrzeby i określić prawdziwe życiowe cele.


Na czym polega i jak długo trwa psychoterapia indywidualna?

Psychoterapia indywidualna to cykl regularnych spotkań pacjenta z terapeutą, których celem jest dokonanie zmian w dotychczasowym sposobie funkcjonowania pacjenta. Sesja terapeutyczna trwa 50 minut i odbywa się najczęściej raz w tygodniu. Długość procesu terapeutycznego zależy od określonego przez pacjenta celu terapii, źródeł zgłaszanych problemów, częstotliwości spotkań. Terapia krótkoterminowa trwa kilka miesięcy, długoterminowa może trwać kilka lat. Pacjent, sygnalizując osiągnięcie założonego celu, decyduje o zakończeniu terapii.

Na czym polega psychoterapia grupowa?

Psychoterapia grupowa to cykl regularnych spotkań kilkunastu pacjentów. Ta forma terapii stwarza każdej z osób możliwość dokonania indywidualnych wglądów, zobaczenia jak funkcjonują w relacjach z drugim człowiekiem i z grupą ludzi (rodziną, znajomymi, społeczeństwem). To okazja do szerszego spojrzenia na to, jaki jestem, w jaki sposób żyję oraz doświadczenia siebie w nowy sposób (przy wykorzystaniu osobistych zasobów pozostałych członków grupy).

webdesign:  ws@pro.wp.pl