zdjęcie

Z przyjemnością zapraszam na moją nową stronę gabinetową:
www.jaluna-psychoterapia.pl

Jestem terapeutą i trenerem.

Pracuję metodą Gestalt, która należy do nurtu humanistyczno-egzystencjalnego.Studia magisterskie ukończyłam na wydziale humanistycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Potrzebę rozwoju zaspakajałam kończąc studia podyplomowe z zakresu marketingu, zarządzania i badania osiągnięć. Kompetencje terapeuty i trenera zdobyłam w Krakowskim Instytucie Terapii Gestalt, który jest członkiem EAGT - European Association for Gestalt Therapy oraz Forge - International Fedetration of Gest alt Training Organization. Tam też superwizuję moją pracę z pacjentami.

Uczestniczę w specjalistycznych szkoleniach różnych orientacji psychoterapeutycznych. Badam aspekt wzajemnego ich przenikania, możliwość wykorzystywania tego, co w nich najlepsze, w mojej pracy z pacjentami.
Prowadzę psychoterapię indywidualną, grupową i terapię par.
Organizuję treningi interpersonalne, warsztaty rozwoju osobistego i szkolenia dla biznesu (łączę w nich wiedzę psychologiczną z wieloletnim doświadczeniem przedsiębiorcy).webdesign:  ws@pro.wp.pl